@tolloczkoklaudia

Klaudia ❤️

Poland
@silver.pl ❤️

W naszych trudnościach nigdy nie jesteśmy sami – Bóg zawsze jest gotów nam pomóc.

„Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają,
i podnosi wszystkich zgnębionych.”
Psalm 145, 15 ❤️ #biblestudy

@silver.pl ❤️ W naszych trudnościach nigdy nie jesteśmy sami – Bóg zawsze jest gotów nam pomóc. „Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają, i podnosi wszystkich zgnębionych.” Psalm 145, 15 ❤️ #biblestudy

August 06, 2021

Disclaimer

The data provides is not authorized by TikTok. We are not an official partner of TikTok.

Use of materials from the resource is permitted only with a link to our resource.

Copyright © 2024 insiflow.com