@ngokienhuy_bap

Ngo Kien Huy

Vietnam
Nói về Ngô Kiến Huy ở tuổi 33, qua nhiều năm anh vẫn là ca sĩ đa năng thành công nhất nhì showbiz Việt. Xét một cách công tâm, khi nhắc đến các nghệ sĩ thành danh ở cả 3 lĩnh vực: Ca sĩ - diễn viên - người dẫn chương trình, nếu kể tên Top 5 nghệ sĩ nổi bật nhất, chắc chắn không thể thiếu tên của Ngô Kiến Huy.

Ngô Kiến Huy cũng là nghệ sĩ đầu tiên và hiện tại là duy nhất 3 năm liên tiếp giành giải Mai Vàng ở cả 3 lĩnh vực này.

Nói về Ngô Kiến Huy ở tuổi 33, qua nhiều năm anh vẫn là ca sĩ đa năng thành công nhất nhì showbiz Việt. Xét một cách công tâm, khi nhắc đến các nghệ sĩ thành danh ở cả 3 lĩnh vực: Ca sĩ - diễn viên - người dẫn chương trình, nếu kể tên Top 5 nghệ sĩ nổi bật nhất, chắc chắn không thể thiếu tên của Ngô Kiến Huy. Ngô Kiến Huy cũng là nghệ sĩ đầu tiên và hiện tại là duy nhất 3 năm liên tiếp giành giải Mai Vàng ở cả 3 lĩnh vực này.

June 30, 2021

Disclaimer

The data provides is not authorized by TikTok. We are not an official partner of TikTok.

Use of materials from the resource is permitted only with a link to our resource.

Copyright © 2024 insiflow.com