annhien_boiboi TikTok Analytics, Stats, Follower Count and Videos.

View the daily TikTok analytics of annhien_boiboi. Find out full analytics and statistics below.

Annhiên ❤️ Bốibối Engagement Rate: 2.21%

TikTok Engagement Analytics for @annhien_boiboi per post

Avg. Plays

2.4M

Avg. Likes

160.8K

Avg. Comments

604

Latest Videos

Check out the most recent Annhiên ❤️ Bốibối TikTok videos! Click on any video to find Analytics for that video.

Annhiên ❤️ Bốibối TikTok
annhien_boiboi TikTok
play

Này thì "cục tát" nè 😡😡😡 kakakaka idol của bạn là ai trong clip nay 😚😚😚 #bavaboi #mcv @bavaboi

 • play
  346.4K Views
 • heart
  34.8K Likes
 • heart
  34.8K Comments
 • play
  346.4K
 • heart
  34.8K
 • heart
  34.8K
Annhiên ❤️ Bốibối TikTok
annhien_boiboi TikTok
play

I LOVE YOU ♥️♥️♥️ #bavaboi #mcv #ThuThachMatMoc @bavaboi

 • play
  282.6K Views
 • heart
  20.8K Likes
 • heart
  20.8K Comments
 • play
  282.6K
 • heart
  20.8K
 • heart
  20.8K
Annhiên ❤️ Bốibối TikTok
annhien_boiboi TikTok
play

Tình cha con chắc có bền lâu 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ #bavaboi #mcv @bavaboi

 • play
  332.7K Views
 • heart
  24.3K Likes
 • heart
  24.3K Comments
 • play
  332.7K
 • heart
  24.3K
 • heart
  24.3K
Annhiên ❤️ Bốibối TikTok
annhien_boiboi TikTok
play

Ở nhà vẫn vui hiiiiii 😙😙😜😜😜 #bavaboi #mcv @bavaboi

 • play
  1.5M Views
 • heart
  129.5K Likes
 • heart
  129.5K Comments
 • play
  1.5M
 • heart
  129.5K
 • heart
  129.5K
Annhiên ❤️ Bốibối TikTok
annhien_boiboi TikTok
play

Đậy là 1 cuộc nói chuyện căng thẳng kakakaka😝😛😋 #bavaboi #mcv @bavaboi

 • play
  957K Views
 • heart
  63.7K Likes
 • heart
  63.7K Comments
 • play
  957K
 • heart
  63.7K
 • heart
  63.7K
Annhiên ❤️ Bốibối TikTok
annhien_boiboi TikTok
play

Dịch không được đi chơi thì ở nhà làm gì ta kakakaka 🐺🐴🐒😜😝😛 #bavaboi #mcv @bavaboi

 • play
  1.5M Views
 • heart
  69.1K Likes
 • heart
  69.1K Comments
 • play
  1.5M
 • heart
  69.1K
 • heart
  69.1K
Annhiên ❤️ Bốibối TikTok
annhien_boiboi TikTok
play

Kakakaka 😜😜😜😜 #ChuMo #bavaboi #mcv

 • play
  2.5M Views
 • heart
  196.7K Likes
 • heart
  196.7K Comments
 • play
  2.5M
 • heart
  196.7K
 • heart
  196.7K
Annhiên ❤️ Bốibối TikTok
annhien_boiboi TikTok
play

Khi bạn có một đứa con gái bánh bèo kakaka🥰🥰🥰🥰🥰 #bavaboi #mcv #múacổtrang @bavaboi

 • play
  1.4M Views
 • heart
  106K Likes
 • heart
  106K Comments
 • play
  1.4M
 • heart
  106K
 • heart
  106K
Annhiên ❤️ Bốibối TikTok
annhien_boiboi TikTok
play

Một ngày nghỉ hè của bối sẽ như thế nào🧐🧐🧐 #bavaboi #mcv @bavaboi

 • play
  572.9K Views
 • heart
  47.2K Likes
 • heart
  47.2K Comments
 • play
  572.9K
 • heart
  47.2K
 • heart
  47.2K
Annhiên ❤️ Bốibối TikTok
annhien_boiboi TikTok
play

haizzzz ba hả ba kakaka 😜😜😜😜#bavaboi #mcv @bavaboi

 • play
  905.1K Views
 • heart
  53.4K Likes
 • heart
  53.4K Comments
 • play
  905.1K
 • heart
  53.4K
 • heart
  53.4K
Annhiên ❤️ Bốibối TikTok
annhien_boiboi TikTok
play

Zậy là nên zui hay buôn cả nhà ơi 🤔🤔🤔😜😜😥😥 #CrystalJadeKitchen #Hoavicomnha #bavaboi #mcv @bavaboi

 • play
  1.3M Views
 • heart
  83.5K Likes
 • heart
  83.5K Comments
 • play
  1.3M
 • heart
  83.5K
 • heart
  83.5K
Annhiên ❤️ Bốibối TikTok
annhien_boiboi TikTok
play

Cũng may là Bối nghĩ cách 🧐 cho ba ko là kỳ này ba toang rồi 😜😜😜😜 #BAEMIN #BAEMINNgọt #mcv #bavaboi @bavaboi

 • play
  4M Views
 • heart
  217.5K Likes
 • heart
  217.5K Comments
 • play
  4M
 • heart
  217.5K
 • heart
  217.5K