@shahinsamadpoor

Shahin Samad poor شاهین صمدپور

Iran
.
هر بار که می بینم گروهی از مردم بی جهت به جون هم میوفتن و به خاطر مشکلاتی که مسبب واقعیش کسانِ دیگه ای هستن یقه ی هم رو می گیرن، ناراحت میشم.
وقتی تو سال های اخیر می دیدم به دلیل بحران آبی که از بی مسئولیتیه مسئولین مربوطه در دهه های قبل بوجود اومده تعدادی از مردمان استان های مختلف از هم دلخور شدن و همدیگه رو مورد اتهام قرار میدن، دلم میسوخت.
وقتی می بینم صنف ستیزی و گروه ستیزی در جامعه مون زیاد شده و مردم و اصناف مختلف همدیگه رو باعث و بانی مشکلات موجود می دونن همیشه دلم می گرفت و خیلی وقت ها این شعر بهمن رافعی میومد تو ذهنم:
کدامین چشمه سمی شد که آب از آب می ترسد/ وحتا ذهن ماهیگیر از قلاب می ترسد...
پ ن: ممنونم از خانم آتوسا قریب و صفحه جالبشون برای این اِدیت 🙏
@atoosagh 
.
#تفرقه #همبستگی #نفاق #اتحاد #اصفهان #یزد #چهارمحال_بختیاری #خوزستان

. هر بار که می بینم گروهی از مردم بی جهت به جون هم میوفتن و به خاطر مشکلاتی که مسبب واقعیش کسانِ دیگه ای هستن یقه ی هم رو می گیرن، ناراحت میشم. وقتی تو سال های اخیر می دیدم به دلیل بحران آبی که از بی مسئولیتیه مسئولین مربوطه در دهه های قبل بوجود اومده تعدادی از مردمان استان های مختلف از هم دلخور شدن و همدیگه رو مورد اتهام قرار میدن، دلم میسوخت. وقتی می بینم صنف ستیزی و گروه ستیزی در جامعه مون زیاد شده و مردم و اصناف مختلف همدیگه رو باعث و بانی مشکلات موجود می دونن همیشه دلم می گرفت و خیلی وقت ها این شعر بهمن رافعی میومد تو ذهنم: کدامین چشمه سمی شد که آب از آب می ترسد/ وحتا ذهن ماهیگیر از قلاب می ترسد... پ ن: ممنونم از خانم آتوسا قریب و صفحه جالبشون برای این اِدیت 🙏 @atoosagh . #تفرقه #همبستگی #نفاق #اتحاد #اصفهان #یزد #چهارمحال_بختیاری #خوزستان

December 15, 2021

Disclaimer

The data provides is not authorized by TikTok. We are not an official partner of TikTok.

Use of materials from the resource is permitted only with a link to our resource.

Copyright © 2024 insiflow.com