manotoofficial Instagram
likes
130.2K
comments
2K
engagement
1.91%

پلنگ ایرانی در باغ وحشی در عراق پیدا شد. بلند بریفکانی، یک کرد عراقی، به رویترز گفت که چون یک پای این حیوان نادر در تله گیر کرده بود، شانس زنده ماندنش هر روز کاهش می‌یافت. افراد زیادی تلاش کردند تا حیوان را به دام بیندازند اما موفق نشدند. گروه همکار بریفکانی با سگ‌های جستجوگر و حضور یک دامپزشک توانستند این حیوان را پیدا کنند. پلنگ ایرانی توسط اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت در فهرست گونه‌های در حال انقراض قرار گرفته است. به گفته دامپزشک عراقی، دهه‌ها بی‌ثباتی و درگیری در عراق موجب کاهش تعداد پلنگ‌ها در کردستان عراق شده است. حال این پلنگ پس از قطع کردن پای آن رو به بهبودی است اما این حیوان قدرت دفاع از خود را در طبیعت نخواهد داشت و در اسارت باقی خواهد ‌ماند.

Download instagram photos of manotoofficial