duphong.812 Instagram
likes
842
comments
4
engagement
0.53%

"Cho dù bạn bình thường đến đâu, bạn vẫn là duy nhất. Cho dù bạn bình thường đến đâu, cũng không có gì thay thế bạn được. Bạn có thể vô giá trị trước mặt một người, nhưng trước mặt người khác, bạn tuyệt đối là vô giá. Cho nên, bạn phải tin, trên thế giới này sẽ luôn có người sẵn lòng, dùng cách đơn giản nhất để yêu bạn, không phải trêu chọc bạn, cũng không phải mưu tính với bạn, mà đơn thuần là muốn đối tốt với bạn. Cho nên, bạn đừng phủ định bản thân, rồi sẽ có một ngày, bạn cuối cùng cũng trở thành báu vật của ai đó." - Dịch: Rainie Nguyen

Download instagram photos of duphong.812