duphong.812 Instagram Analytics, Stats, Followers Count.

View the daily Instagram analytics of duphong.812. Find out full analytics and statistics below.

Du Phong Engagement Rate: 0.88%

Instagram Engagement Analytics for @duphong.812 per post

Avg. Likes

1.3K

Avg. Comments

18

Avg. Engagement

0.88%

Latest Posts

Check out the most recent duphong.812 Instagram photos! Click on any post to find Analytics for it.

Du Phong Instagram
duphong.812 Instagram

膼脿n 么ng kh么ng l膬ng nh膬ng, 膽脿n b脿 kh么ng ghen tu么ng. 膼脿n 么ng bi岷縯 ngh末 cho gia 膽矛nh, 膽脿n b脿 kh么ng 铆ch k峄. 膼脿n 么ng bi岷縯 t峄 b峄 cu峄檆 ch啤i, 膽脿n b脿 t峄 kh岷痗 kh么ng c岷眓 nh岷眓, kh贸 ch峄媢. 膼脿n 么ng bi岷縯 nh瓢峄漬g nh峄媙, 膽脿n b脿 s岷 t峄 bi岷縯 膽i峄乽 h啤n. 膼脿n 么ng bi岷縯 xem v峄 l脿 tr锚n h岷縯, 膽脿n b脿 s岷 xem h峄 l脿 vua. Th谩i 膽峄 c峄 ng瓢峄漣 膽脿n 么ng quy岷縯 膽峄媙h c岷 x煤c c峄 ng瓢峄漣 ph峄 n峄, mu峄憂 c么 岷 y锚u b岷, t么n tr峄峮g b岷, coi b岷 l脿 duy nh岷, th矛 b岷 c农ng ph岷 bi岷縯 y锚u th瓢啤ng, tr芒n tr峄峮g v脿 gi峄 g矛n.

 • heart
  168 Likes
 • heart
  0 Comments
 • engagement
  0.1% Engagement
 • heart
  168
 • heart
  0
 • engagement
  0.1%
Du Phong Instagram
duphong.812 Instagram

Th岷璽 ra l脿 c贸 nh峄痭g ng瓢峄漣 bi岷縯 nh瓢ng v岷玭 ch岷 nh岷璶 vi峄嘽 m矛nh b峄 l峄 d峄g trong m峄慽 quan h峄, b峄焛 v矛 nhi峄乽 l媒 do. Bi岷縯 l脿 ai 膽贸 trong l貌ng kh么ng h峄 coi tr峄峮g m矛nh nh瓢 b锚n ngo脿i h峄 th峄 hi峄噉, nh瓢ng v岷玭 gi岷 v峄 nh瓢 kh么ng bi岷縯, v矛 mu峄憂 ch峄﹏g minh b岷 th芒n x峄﹏g 膽谩ng 膽瓢峄 y锚u th瓢啤ng. V脿 s芒u xa h啤n, b峄焛 t矛nh c岷 d脿nh cho h峄 qu谩 l峄沶, 膽岷縩 m峄ヽ kh么ng mu峄憂 th峄玜 nh岷璶 r岷眓g h峄 ch岷硁g d脿nh cho m矛nh th峄 t矛nh c岷 t瓢啤ng x峄﹏g ch煤t n脿o. T峄 l芒u 膽茫 l峄 m峄 nh岷璶 ra h峄 膽岷縩 v峄沬 m矛nh v峄沬 m峄 膽铆ch kh谩c, kh么ng ph岷 l脿 t矛nh y锚u. Nh瓢ng v岷玭 c峄 ch岷 mu峄憂 ch峄﹏g minh linh c岷 c峄 m矛nh sai. S岷祅 l貌ng ph峄泃 l峄 nh峄痭g khuy锚n can c峄 ng瓢峄漣 ngo脿i cu峄檆, c峄 g岷痭g b岷 v峄 t矛nh y锚u c峄 m矛nh v矛 "ch峄 ng瓢峄漣 trong cu峄檆 m峄沬 hi峄僽 th么i". 膼煤ng, ng瓢峄漣 trong cu峄檆 膽茫 hi峄僽 t矛nh y锚u n脿y t峄沬 t峄 hai ph铆a kh么ng c芒n x峄﹏g, nh瓢ng v岷玭 c峄 ch岷 ti岷縩 t峄沬 kh么ng c谩ch n脿o d峄玭g l岷 膽瓢峄. B峄 l峄 d峄g th矛 sao ch峄? 脥t ra c貌n 膽瓢峄 峄 c岷h ng瓢峄漣 ta, 铆t ra c貌n 膽瓢峄 nh岷璶 l岷 s峄 quan t芒m d岷玼 ch岷硁g th岷璽 l貌ng...C貌n h啤n l脿 th峄玜 nh岷璶 b岷 th芒n l脿 ng瓢峄漣 thua cu峄檆, ngay c岷 g岷穚 m岷穞 hay n贸i chuy峄噉 v峄沬 nhau c农ng kh么ng th峄. M脿 bi岷縯 膽芒u m峄檛 ng脿y n脿o 膽贸, h峄 s岷 nh岷璶 ra m矛nh l脿 m峄檛 膽i峄乽 g矛 膽贸 kh么ng th峄 thi岷縰 th矛 sao? T峄 d峄慽 m矛nh v脿 cam t芒m ch岷 nh岷璶 vi峄嘽 b峄 l峄 d峄g nh瓢 v岷瓂 膽岷, y锚u m峄檛 ng瓢峄漣 m脿 ph岷 tr峄 n锚n ngu ng峄慶 nh瓢 v岷瓂 膽岷. 脌 kh么ng, ngu ng峄慶 l脿 b岷﹎ sinh, c貌n d岷 kh峄 l脿 m峄檛 s峄 l峄盿 ch峄峮. "V矛 y锚u m脿 tr峄 n锚n d岷 kh峄", c芒u n贸i n脿y 膽岷縩 膽芒y c贸 th峄 hi峄僽 膽瓢峄 r峄搃. #DuPhong

 • heart
  280 Likes
 • heart
  4 Comments
 • engagement
  0.18% Engagement
 • heart
  280
 • heart
  4
 • engagement
  0.18%
Du Phong Instagram
duphong.812 Instagram

Hong sao. Ai r峄搃 c农ng ph岷 l岷 ch峄搉g v脿 s峄憂g th岷璽 h岷h ph煤c. V岷瓂 th矛 bu峄搉 l脿m g矛 cho ph铆 th峄漣 gian 馃槍

 • heart
  1.5K Likes
 • heart
  15 Comments
 • engagement
  0.97% Engagement
 • heart
  1.5K
 • heart
  15
 • engagement
  0.97%
Du Phong Instagram
duphong.812 Instagram

B岷 t么i k峄, l煤c m岷 c么 岷 li h么n c贸 n贸i v峄沬 c么 岷 m峄檛 c芒u: ''M峄檛 膽峄漣 qu谩 d脿i.'' C么 岷 n贸i: Ba m岷 ly h么n, b峄焛 v矛 ba g岷 t脿n thu峄慶 l谩 v脿o ch岷璾 lan m岷 tr峄搉g. M岷 t么i l脿 ki峄僽 ph峄 n峄 c贸 xu峄憂g l岷 膽峄 r谩c c农ng ph岷 膬n m岷穋 ch峄塶h t峄, l煤c t么i 12 tu峄昳, m岷 v脿 ba ly h么n, c农ng b峄焛 v矛 ba n茅m t脿n thu峄慶 v脿o ch岷璾 lan m岷 tr峄搉g, nhi峄乽 l岷 m岷 n贸i c农ng v么 铆ch. B岷 b猫 khuy锚n nh峄, m岷 ch峄 n贸i m峄檛 c芒u:'' Anh 岷 r岷 t峄憈, ch峄 l脿 kh么ng h峄 膽i c霉ng nhau n峄痑.'' B脿 ngo岷 t峄ヽ gi岷璶 m岷痭g m岷: '' M脿y c峄 膽峄峜 nhi峄乽 s谩ch v脿o r峄搃 v岷 th锚m chuy峄噉.'' Trong m岷痶 b脿 ngo岷: con r峄 anh tu岷 cao l峄沶, c贸 th峄 ki岷縨 ti峄乶, hi岷縰 thu岷璶 lo cho gia 膽矛nh, ng瓢峄 l岷 l脿 con g谩i b岷 th芒n t霉y h峄﹏g, kh么ng ch峄媢 ngh末 膽岷縩 c岷 nh岷璶 c峄 con c谩i v脿 cha m岷. M岷 c农ng r岷 kh贸 gi岷 th铆ch cho b脿 r岷眓g ba kh么ng th铆ch t岷痬 r峄璦, qu岷 谩o b铆t t岷 n茅m lo岷, 膬n c啤m nh瓢 h峄 膽贸i, kh么ng nh峄 膽瓢峄 sinh nh岷璽 c峄 m岷,kh么ng nh峄 nh峄痭g ng脿y k峄 ni峄噈, sao c贸 th峄 xem nh瓢 khuy岷縯 膽i峄僲 膽芒y, 膽脿n 么ng 膽峄乽 nh瓢 th岷 n脿y sao ? T么i nh峄 r岷 k峄 l煤c m岷 mang theo t么i r峄漣 nh脿, t峄玭g ch岷 n瓢峄沜 m岷痶 n贸i v峄沬 t么i: 'Hy v峄峮g con c贸 th峄 hi峄僽 cho m岷, c岷 m峄檛 膽峄漣 qu谩 d脿i.' L煤c t么i 16 tu峄昳, ba d瓢峄g xu岷 hi峄噉, v贸c d谩ng ba kh么ng cao, t瓢峄沶g m岷 b矛nh th瓢峄漬g, nh瓢ng c岷 ng瓢峄漣 s岷h s岷 khoan kho谩i nh岷 nh脿ng, c瓢峄漣 l锚n r岷 么n h貌a, t么i 膽峄慽 v峄沬 ba d瓢峄g kh么ng c贸 c岷 gi谩c b脿i x铆ch. Ba d瓢峄g s岷 n岷痬 tay m岷 膽岷縩 b峄 s么ng t岷 b峄, ng岷痬 tr峄漣 chi峄乽 v脿 m岷穞 tr峄漣 m峄峜, 膽岷縩 nh峄痭g c么ng vi锚n 膽岷 l岷 膽峄 ch峄 hoa v脿 chim, k峄 cho m岷 nghe t锚n c峄 nh峄痭g lo岷 c芒y c峄 v脿 c芒u chuy峄噉 岷﹏ trong n贸, mang v峄 nh脿 nh峄痭g nh谩nh c芒y r啤i, sau 膽贸 c岷痬 trong b矛nh c峄, b脿y tr锚n b脿n s谩ch c峄 t么i. C贸 m峄檛 l岷 m岷 b峄噉h ph岷 n岷眒 vi峄噉, t么i 膽岷縩 ch膬m li峄乶 th岷 tr锚n 膽岷 gi瓢峄漬g 膽岷穞 m峄檛 b贸 b谩ch h峄, hoa qu岷 c岷痶 th脿nh mi岷縩g nh峄 膽岷穞 trong b谩t s峄 m脿u xanh nh岷. Ba d瓢峄g ng峄搃 b锚n gi瓢峄漬g, 膽峄峜 s谩ch cho m岷 nghe. B锚n c岷h gi瓢峄漬g b峄噉h c贸 m岷 d矛 nghi锚ng 膽岷 h芒m m峄 xem c岷h n脿y, b峄梟g nhi锚n m农i t么i chua chua, r峄憈 cu峄檆 c农ng hi峄僽 r玫 c芒u n贸i kia: ''C岷 m峄檛 膽峄漣 qu谩 d脿i.'', c岷 m峄檛 膽峄漣 qu谩 d脿i - n锚n kh么ng mu峄憂 t岷 b峄.

 • heart
  1.4K Likes
 • heart
  11 Comments
 • engagement
  0.88% Engagement
 • heart
  1.4K
 • heart
  11
 • engagement
  0.88%
Du Phong Instagram
duphong.812 Instagram

Tr锚n con 膽瓢峄漬g tr瓢峄焠g th脿nh, ch煤ng ta 膽茫 膽谩nh r啤i nh峄痭g g矛? 膼茫 t峄 bao gi峄, ch岷硁g c貌n ai nh岷璶 x茅t ch煤ng ta l脿 h峄搉 nhi锚n v脿 v么 t瓢 n峄痑. B岷痶 膽岷 t峄 khi n脿o, n峄 c瓢峄漣 ch煤ng ta kh么ng c貌n tho岷 m谩i v脿 ch峄゛ 膽峄眓g nhi峄乽 ch芒n t矛nh nh瓢 ng脿y x瓢a. C农ng bao l芒u r峄搃, ch煤ng ta ch岷硁g c貌n d脿nh nhi峄乽 th峄漣 gian cho nh峄痭g s峄 th铆ch "m脿u 膽峄", nh峄痭g gi岷 m啤 "m脿u xanh" v脿 nh峄痭g th贸i quen "m脿u l岷". Tu峄昳 nh峄, 膽峄漣 nh峄; tu峄昳 l峄沶, 膽峄漣 l峄沶. Nh峄痭g g矛 t峄玭g "膽谩nh r啤i" c贸 tr峄 l岷 bao gi峄? ----- 鈽锔 CON 茽I 膼峄淚 QU脕 NG岷甆 膼峄 PH脥 HO脌I TH峄淚 GIAN - Cu峄憂 s谩ch kinh 膽i峄僴 cho b岷 膽峄檔g l峄眂 膽峄 ki锚n tr矛, th脿nh c么ng!

 • heart
  248 Likes
 • heart
  0 Comments
 • engagement
  0.15% Engagement
 • heart
  248
 • heart
  0
 • engagement
  0.15%
Du Phong Instagram
duphong.812 Instagram

Ng瓢峄漣 ta v岷玭 th瓢峄漬g n贸i Th峄 g矛 膽岷筽 th瓢峄漬g bu峄搉 Chuy峄噉 hai ng瓢峄漣 c农ng v岷瓂 N岷痭g 膽岷筽 r峄搃 m瓢a tu么n鈥 M岷 m锚 t矛m h岷h ph煤c 峄 t铆t t岷璶 ch芒n tr峄漣 Nh瓢ng m脿 ng瓢峄漣 tr瓢峄沜 m岷穞 C贸 膽瓢峄 r峄搃 bu么ng l啤i鈥 H矛nh nh瓢 ai c农ng v岷瓂 N峄搉g 岷 ho谩 l岷h l霉ng T峄 鈥渘g瓢峄漣 y锚u th瓢啤ng nh岷鈥 Ph煤t ch峄慶 th脿nh 鈥渘g瓢峄漣 d瓢ng鈥. #DuPhong

 • heart
  827 Likes
 • heart
  1 Comments
 • engagement
  0.52% Engagement
 • heart
  827
 • heart
  1
 • engagement
  0.52%
Du Phong Instagram
duphong.812 Instagram

膼峄 k峄 ni峄噈 鈥溎惷 c瓢峄沬 v脿ng鈥, c岷穚 v峄-ch峄搉g (b脿 Carolyn - 么ng Kelly) 膽岷縩 t峄 lowa - M峄 膽茫 t谩i hi峄噉 b峄 岷h c瓢峄沬 sau 50 n膬m k岷縯 h么n. 鈥淭h峄漣 gian c贸 th峄 l岷 膽i nhi峄乽 th峄 nh瓢ng t矛nh y锚u c峄 ch煤ng t么i v岷玭 m茫i m茫i 峄 膽芒y鈥. 馃挀

 • heart
  990 Likes
 • heart
  2 Comments
 • engagement
  0.62% Engagement
 • heart
  990
 • heart
  2
 • engagement
  0.62%
Du Phong Instagram
duphong.812 Instagram

膼峄玭g ch峄 ng岷痬 nh矛n c么 岷 v脿o l煤c c么 岷 trang 膽i峄僲 膽岷璵, h贸a th脿nh n脿ng c么ng ch煤a ng峄峵 ng脿o v峄沬 chi岷縞 v谩y xinh v脿 膽么i gi脿y cao g贸t. B峄焛 m峄檛 ng瓢峄漣 xinh 膽岷筽 nh瓢 v岷瓂 s岷 thu h煤t 膽瓢峄 谩nh nh矛n c峄 r岷 nhi峄乽 ng瓢峄漣 膽脿n 么ng kh谩c ngo脿i anh. H茫y ch膬m ch煤 ng岷痬 nh矛n v脿 khen c么 岷 xinh 膽岷筽 ngay c岷 khi c么 岷 xu峄 x貌a gi岷 d峄 trong b峄 膽峄 b矛nh th瓢峄漬g, n峄 n峄 c瓢峄漣 xinh x岷痭 t峄 nhi锚n kh么ng make up. B峄焛 c谩i nh矛n 岷 v脿 s峄 t谩n d瓢啤ng c峄 anh mang l岷 cho c么 岷 r岷 nhi峄乽 s峄 t峄 tin v脿 h茫nh di峄噉, r岷眓g t峄 b岷 th芒n c么 岷 c贸 th峄 chinh ph峄 膽瓢峄 tr谩i tim c峄 anh, kh么ng ph岷 b岷眓g ph岷 son hay 膽峄 膽岷筽. 膼峄玭g ch峄 d峄媢 d脿ng v峄沬 c么 岷 v脿o l煤c c么 岷 ngoan ngo茫n nghe l峄漣 nh瓢 m峄檛 ch煤 c煤n con b茅 nh峄 trong l貌ng anh. B峄焛 ngo脿i nh峄痭g l煤c vui v岷, hi峄乶 l脿nh, th芒n thi峄噉...c么 岷 s岷 c贸 nh峄痭g khi c峄 c岷眓, cau c贸, th岷璵 ch铆 c谩u gi岷璶 v么 l媒 m脿 ch岷硁g c贸 nguy锚n nh芒n g矛 c岷. Khi 岷, 膽峄玭g thi gan, c农ng 膽峄玭g ph芒n bua gi岷 th铆ch hay im l岷穘g b峄 m岷穋, h茫y bao dung v脿 nh岷 nh脿ng 么m l岷 c么 岷. Ch岷硁g v矛 sao c岷, kh么ng ph岷 v矛 th瓢啤ng n锚n ph岷 gi峄 ch岷穞 l岷 nhau d霉 v矛 l媒 do g矛 膽i n峄痑 hay sao? 膼峄玭g ch峄 n岷痬 tay, 么m h么n, trao t岷穘g nh峄痭g c峄 ch峄 ng峄峵 ng脿o khi c贸 hai ng瓢峄漣. Ph峄 n峄 lu么n khao kh谩t 膽瓢峄 y锚u th瓢啤ng v脿 膽瓢峄 c岷 th岷 gi峄沬 ch峄﹏g ki岷縩, ng瓢峄g m峄 t矛nh y锚u c峄 m矛nh. V矛 v岷瓂 膽峄玭g ti岷縯 ki峄噈 hay x岷 h峄, ng岷 ng霉ng m脿 gi岷 c么 岷 膽i, hay kh么ng d谩m b脿y t峄 t矛nh y锚u v峄沬 c么 岷 峄 ch峄 膽么ng ng瓢峄漣. Ch峄 c岷 m峄檛 ch煤t quan t芒m, lo l岷痭g tinh t岷, c么 g谩i c峄 anh s岷 c瓢峄漣 t瓢啤i h岷h ph煤c v矛 c么 岷 bi岷縯 膽瓢峄 r岷眓g m矛nh ch铆nh l脿 c么ng ch煤a trong l貌ng anh. 膼峄玭g ch峄 t矛m 膽岷縩 v峄沬 c么 岷 v脿o nh峄痭g l煤c anh th脿nh c么ng hay h岷h ph煤c, c貌n khi bu峄搉 th矛 l岷 b峄 m岷穋 c么 岷 v峄沬 l媒 do "anh kh么ng mu峄憂 t芒m tr岷g em 岷h h瓢峄焠g v矛 chuy峄噉 c峄 anh". Y锚u th瓢啤ng 膽i k猫m v峄沬 s岷 chia m峄沬 l脿 y锚u th瓢啤ng b峄乶 v峄痭g. 膼峄玭g ngh末 r岷眓g ch峄 c岷 cho c么 岷 n峄 c瓢峄漣, ti峄乶 b岷, danh v峄峮g...l脿 膽峄 膽峄 c么 岷 峄 l岷 b锚n c岷h anh. C么 岷 c岷 chia ng峄峵 s岷 b霉i, c岷 膽峄搉g cam c峄檔g kh峄. C贸 khi gi峄峵 n瓢峄沜 m岷痶 膽峄搉g c岷 v峄沬 anh, c谩i kh贸 kh膬n c岷 hai c霉ng n岷痬 tay v瓢峄 qua hay nh峄痭g ngh峄媍h c岷h c岷 hai c霉ng d矛u nhau g谩nh ch峄媢 m峄沬 ch铆nh l脿 b瓢峄沜 膽峄噈 膽峄 膽i c霉ng nhau t峄沬 t岷璶 sau n脿y. B峄焛 sau m峄梚 s峄 ng岷穞 ngh猫o, c么 岷 s岷 hi峄僽 anh h啤n, tin t瓢峄焠g r岷眓g anh nguy峄噉 l貌ng mu峄憂 峄 b锚n c么 岷 d霉 c贸 chuy峄噉 g矛 x岷 ra 膽i n峄痑. #DuPhong

 • heart
  1.5K Likes
 • heart
  6 Comments
 • engagement
  0.95% Engagement
 • heart
  1.5K
 • heart
  6
 • engagement
  0.95%
Du Phong Instagram
duphong.812 Instagram

"Cho d霉 b岷 b矛nh th瓢峄漬g 膽岷縩 膽芒u, b岷 v岷玭 l脿 duy nh岷. Cho d霉 b岷 b矛nh th瓢峄漬g 膽岷縩 膽芒u, c农ng kh么ng c贸 g矛 thay th岷 b岷 膽瓢峄. B岷 c贸 th峄 v么 gi谩 tr峄 tr瓢峄沜 m岷穞 m峄檛 ng瓢峄漣, nh瓢ng tr瓢峄沜 m岷穞 ng瓢峄漣 kh谩c, b岷 tuy峄噒 膽峄慽 l脿 v么 gi谩. Cho n锚n, b岷 ph岷 tin, tr锚n th岷 gi峄沬 n脿y s岷 lu么n c贸 ng瓢峄漣 s岷祅 l貌ng, d霉ng c谩ch 膽啤n gi岷 nh岷 膽峄 y锚u b岷, kh么ng ph岷 tr锚u ch峄峜 b岷, c农ng kh么ng ph岷 m瓢u t铆nh v峄沬 b岷, m脿 膽啤n thu岷 l脿 mu峄憂 膽峄慽 t峄憈 v峄沬 b岷. Cho n锚n, b岷 膽峄玭g ph峄 膽峄媙h b岷 th芒n, r峄搃 s岷 c贸 m峄檛 ng脿y, b岷 cu峄慽 c霉ng c农ng tr峄 th脿nh b谩u v岷璽 c峄 ai 膽贸." - D峄媍h: Rainie Nguyen

 • heart
  842 Likes
 • heart
  4 Comments
 • engagement
  0.53% Engagement
 • heart
  842
 • heart
  4
 • engagement
  0.53%
Du Phong Instagram
duphong.812 Instagram

Th岷 m铆 b岷 mu峄憂 tui rep b岷眓g th啤 l茫ng m岷 hay b岷眓g l峄漣 khuy锚n nh岷 nh脿ng hay b岷眓g nh峄痭g c煤 t谩t tr峄漣 gi谩ng. Ch峄峮 1 th么i 馃槍

 • heart
  972 Likes
 • heart
  11 Comments
 • engagement
  0.61% Engagement
 • heart
  972
 • heart
  11
 • engagement
  0.61%
Du Phong Instagram
duphong.812 Instagram

C贸 nh峄痭g ng脿y ch谩n ch瓢峄漬g t瓢峄焠g nh瓢 th岷 gi峄沬 ch岷硁g c貌n ai 膽峄 d峄盿 d岷玬, t么i l岷 t矛m v峄 m峄檛 ng瓢峄漣. 脭m ch岷 l岷 anh, v脿 kh贸c l贸c nh瓢 m峄檛 膽峄゛ tr岷: 鈥淎nh 脿, c岷 th岷 gi峄沬 b峄 r啤i em r峄搃鈥 Anh xoa 膽岷 d峄媢 d脿ng v脿 n贸i: 鈥淓m 膽茫 t峄玭g r岷 m岷h m岷, t岷 sao b芒y gi峄 ph岷 suy s峄 v矛 m峄檛 g茫 膽脿n 么ng, c么 g谩i ng脿y x瓢a anh bi岷縯 膽芒u r峄搃? Ngoan n脿o, l脿 do anh, anh 膽茫 kh么ng th峄 cho em h岷h ph煤c n锚n em ph岷 m峄檛 m矛nh t矛m ki岷縨 v岷 v岷 nh瓢 th岷, l峄梚 c峄 anh, l峄梚 c峄 anh c岷b︹ Th岷璽 k峄 l岷 khi hai ng瓢峄漣 膽茫 t峄玭g r岷 y锚u nhau m脿 gi峄 膽芒y b锚n c岷h nhau nh瓢 么ng b峄 膽ang d峄 d脿nh 膽峄゛ con g谩i nh峄 c峄 m矛nh v矛 chuy峄噉 t矛nh c岷 dang d峄 c峄 n贸. #viatumblr

 • heart
  989 Likes
 • heart
  4 Comments
 • engagement
  0.62% Engagement
 • heart
  989
 • heart
  4
 • engagement
  0.62%
Du Phong Instagram
duphong.812 Instagram

Li峄噓 c贸 l脿 膽i峄乽 m啤 瓢峄沜 vi峄僴 v么ng? Em lu么n mong t峄沬 m峄檛 ng脿y n脿o 膽贸鈥 M峄 m岷痶 ra tr锚n chi岷縞 gi瓢峄漬g nho nh峄, Em th岷 tay anh 膽ang 么m tr峄峮 l岷 m矛nh. Tr锚n chi岷縞 b脿n l脿m vi峄嘽, ch煤 m猫o xinh 膼ang m锚 ng峄 b峄梟g gi岷璽 m矛nh su媒t ng茫. Em rung c瓢峄漣, anh c煤i 膽岷: "膼贸i h岷? 膼谩nh r膬ng 膽i, anh d岷瓂 n岷 c啤m li峄乶!" Em cu峄憂g cu峄搉g 么m th岷璽 ch岷穞: "N岷眒 y锚n! Nay cu峄慽 tu岷, 膽峄 em l瓢峄漣 m峄檛 ch煤t!" Kim 膽峄搉g h峄 nh铆ch d岷 t峄玭g ph煤t m峄檛 "Gi谩 c贸 th峄 ng瓢ng 膽峄峮g 膽瓢峄 th峄漣 gian!" B锚n c峄璦 s峄 m峄檛 khe n岷痭g r峄泃 v脿ng, H脿ng x贸m b岷璽 vang m峄檛 b脿i nh岷 c农. Anh ng芒n nga ti岷縩g h谩t theo v峄玜 膽峄: "Anh s岷 y锚u em 膽岷縩 t岷璶 c霉ng th峄漣 gian鈥 " Em tr么i theo nh峄痭g giai 膽i峄噓 mi锚n man, Tay v峄沬 l岷 chi岷縞 kh膬n qu脿ng 膽an d峄. M岷痶 ch煤 m猫o tr貌n xoe l锚n r岷g r峄, Nh岷 t峄 xa v峄沬 l岷 cu峄檔 len tr貌n... Anh v峄檌 v脿ng xua xua, m岷痶 tr峄 l瓢峄漨: "N猫 c岷﹏ th岷璶 膽峄g thi锚n th岷 tui 膽贸!" R峄搃 gh茅 b峄g em th矛 th岷 to nh峄: "膼峄玭g lo nha! Ba 膽u峄昳 n贸 膽i r峄搃!" Th岷 膽i峄噓 b峄 anh, kh么ng nh峄媙 n峄昳 c瓢峄漣, Em 么m l岷 hai ng瓢峄漣 em y锚u nh岷: "Em 膽茫 t峄玭g kh么ng tin v脿o h岷h ph煤c, Nh瓢ng 膽贸 l脿 膽i峄乽 c贸 th岷璽, c岷 啤n anh!" V岷玭 mong sao 瓢峄沜 m啤 岷 s峄沵 th脿nh, V脿 em tin anh th岷 n脿o c农ng t峄沬... #DuPhong

 • heart
  2.1K Likes
 • heart
  58 Comments
 • engagement
  1.37% Engagement
 • heart
  2.1K
 • heart
  58
 • engagement
  1.37%

FAQ - duphong.812 Instagram Account Stats

Here are some of the frequently asked questions about Du Phong Instagram Account.

Answer: duphong.812 Instagram account has 160.1K followers.
Answer: Engagement rate of duphong.812 Instagram is 0.88%
Answer: Average likes are about 1.3K per post.
Answer: Average comments are about 18 per post.
Answer: Official Du Phong username Instagram is @duphong.812